Produkty

Cechy produktu

RP-120, RP-120-01

Router pokładowy

rp-120.jpg
RP-120-01_bez tla_500.gif
RP-120-01_front_500.jpg
RP-120-01_tyl_500.jpg

Urządzenie RP-120 realizuje funkcję routera sieciowego z interfejsami szeregowymi pracującymi w standardzie RS-232C w trybie asynchronicznym lub synchronicznym (do których mogą być dołączone modemy cyfrowe produkcji firmy Transbit, takie jak MK-64P, MK-64/128 i MK-16BW, pracujące w trybie MK-16 lub MK-64 oraz modemy analogowe Telsoft 2842MF-PIT) oraz interfejsem elektrycznym 10/100/1000Base-T/TX i interfejsem optycznym 100Base-FX, który umożliwia budowanie polowych sieci informatycznych.

Router RP-120 posiada wyjście Ethernetu optycznego typu ST, wykonanie RP-120-01 – typu MFM.

Router pokładowy RP-120 przeznaczony jest do stosowania w zestawach sprzętu przewoźnego (np. aparatowniach polowych) i stacjonarnego wykorzystywanego do budowy sieci IP. Urządzenie umożliwia budowę szkieletowo-dostępowej sieci teleinformatycznej typu IP. Router udostępnia 2 interfejsy Ethernet różnych typów oraz 8 interfejsów szeregowych. Pakietem danych przesyłanym i komutowanym w sieci jest pakiet IP zgodny z zaleceniem RFC 791. RP-120 współpracuje z innymi urządzeniami sieciowymi na rynku, niezależnie od producenta. Bogata funkcjonalność routera umożliwia tworzenie zaawansowanych konfiguracji sieciowych w oparciu o RP-120.

Ponadto RP-120 pełni funkcję zarządzania innymi urządzeniami w sieci łączności, poprzez styki RS-232C zapewniając konfigurację urządzeń, m.in. takich jak:

  • Łącznico-krotnica ŁK-24VC;
  • Łącznico-krotnica ŁK-24VC-EX;
  • Router pokładowy RP-101;
  • Router pokładowy RP-110;
  • Radiostacja szerokopasmowa R-450C-01;

RP-120-01 wykonany jest w grupie N7, N9 i N11-O-II(A i B) (RP-120 – tylko N.7) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -30°C do +60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +65°C.Oprogramowanie aplikacyjne Użytkownika może poprzez router RP-120 efektywnie zarządzać zestawem urządzeń łączności obiektu, wykorzystując do kontaktu z RP-120 pokładową sieć lokalną.

RP-120 jest urządzeniem przystosowanym do pracy w ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w trzech położeniach. RP-120 nie może być montowane bezpośrednio na pancerzu pojazdu lub ścianie kontenera. Montaż możliwy jest z wykorzystaniem specjalnych elementów amortyzujących dostarczanych przez producenta.

Pobierz ulotkę: