Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego PIERWSZEGO STOPNIA – TAJNE Nr SBPKK031617T wydane dnia 11.12.2017 r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego PIERWSZEGO STOPNIA – NATO SECRET Nr SBPNK031717S wydane dnia 11.12.2017 r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego PIERWSZEGO STOPNIA – SECRET UE Nr SBPUK031817S wydane dnia 11.12.2017 r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Certyfikat AQAP 2210

  Certyfikat AQAP 2210:2015 wydany w imieniu Polskiej Instytucji Narodowej w NATO ds. Zapewniania Jakości w zakresie rozwijania, powielania, produkcji, dostawy i pielęgnacji oprogramowania.

 

Certyfikat AQAP 2110

  Certyfikat AQAP 2110:2016 wydany w imieniu Polskiej Instytucji Narodowej w NATO ds. Zapewniania Jakości w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych wraz z oprogramowaniem.

 

Certyfikat NCAGE

   Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) o numerze 0445H, przyznany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

 

Certyfikat ISO

  Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015 wystawiony przez Centrum Certyfikacji Jakości.

 

Koncesja MSWiA dla Transbit Sp. z o.o.

   Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze B-382/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzana i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.