Projekt pt. „Technologia transmisji szerokopasmowej głęboko odpornej na zakłócenia"

realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach Konkursu Nr 1/SZAFIR/2020.

 

Nazwa beneficjenta:

  • Politechnika Warszawska (Lider konsorcjum)    • Transbit Sp. z o.o. 

 

Wartość projektu: 12 299 884,00 zł Wartość dofinansowania: 12 299 884,00 zł

Okres realizacji w latach: 2020-2024

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. ,,SZAFIR".

Więcej o projekcie: TUTAJ.