Kontakt

Dane kontaktowe

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000030526, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 785.000,00, Numer rejestrowy BDO 000012513.

Rok założenia: 1987

Adres do korespondencji:
Transbit Sp. z o.o.
ul. Łukasza Drewny 80
02-968 Warszawa

Wjazd do firmy Transbit: od ulicy Przyczółkowej
(52.130918, 21.099538)

NIP: 521-01-24-202
NIP UE: PL5210124202
Regon: 008055816

 

Kontakt Sekretariat:
telefon: +48 22 550 48 00; +48 605 484 900
fax:        +48 22 550 48 10
e-mail:   biuro@transbit.com.pl

Kontakt Logistyka:
telefon: +48 22 550 49 01; +48 535 054 986
fax:        +48 22 550 48 10

Kontakt Serwis:
telefon: +48 22 550 48 53; +48 605 484 933
fax:        +48 22 550 48 10
e-mail:   serwis@transbit.com.pl

Napisz do nas

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transbit Sp. z o.o ul. Łukasza Drewny 80, 02-968 Warszawa, NIP: 521-01-24-202; Regon: 008055816.
2.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Krzysztof Radtke iod@transbit.com.pl
3.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
4.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora na podstawie nadanych upoważnień oraz podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia z zakresie realizowanego celu;
5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody;
6.       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
8.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.