Regenerator RK-4SH-01 umożliwia zestawianie dalekosiężnych połączeń kablowych pomiędzy obiektami wyposażonymi w urządzeniami łączności obsługujące trakty typu STANAG 4210. Za pomocą regeneratorów można zestawiać łącza z wykorzystaniem lekkich kabli jednoparowych typu PKL 1×2 lub ciężkich kabli dalekosiężnych typu PKD 2×2. Regeneratory umożliwiają kablowe podłączenie obiektów łączności do aparatowni typu AT i AK systemu STORCZYK 2000.

Regenerator RK-4SH-01 umożliwia przekształcenie czterech traktów stacyjnych podłączonych do złącza 4210 pracujących w standardzie STANAG 4210 na trakty liniowe dostępne na złączu LINIA w jednym z wybranych standardów:

  • trakt 1: SHDSL 1-parowy, SHDSL 2-parowy i HDSL;
  • trakt 2: SHDSL 1-parowy, SHDSL 2-parowy i G.703;
  • trakt 3 i 4: SHDSL 1-parowy, SHDSL 2-parowy.

Wybór trybu pracy traktów liniowych oraz zapięcie pętli wykonuje się przy pomocy czterech przycisków, tryb niezależnie dla każdego traktu.

Dla trybów SHDSL 1-parowego i 2-parowego dostępny jest wybór jednej z trzech szybkości pracy regeneratora: 512, 1024 i 2048 kb/s.

Dla traktu liniowego HDSL dostępny jest wybór trybu Master lub Slave.

Regenerator RK-4SH-01 nie może być mocowany bezpośrednio na pancerzu lub konstrukcji sztywno z tym pancerzem połączonej. Regenerator RK-4SH-01 nie jest przewidziany do pracy w ruchu.

Pobierz ulotkę: