Produkty

Cechy produktu

KO-2g-01 i KO-2g-02

Konwerter optyczny

KO-2g-01_bez tla_500.gif
KO-2g-01_bez tla_500.gif
KO-2g-01_zlacza_500.jpg

Konwertery optyczne KO-2g-01 i KO-2g-02 służą do budowy traktów cyfrowych o przepływności 2048 kb/s na bazie dwóch włókien światłowodu wielomodowego. Interfejsy elektryczne (symetryczny 120 Ω) są zgodne z zaleceniem G.703.

Konwerter przeznaczony jest  do:

  • budowy własnych systemów teletransmisyjnych o przepływności 2048 kb/s (G.703) na bazie dzierżawionych wielomodowych włókien światłowodowych;

  • budowy łączy dostępowych do sieci teletransmisyjnych dużej pojemności;

  • budowy traktów światłowodowych, zakończonych stykiem G.703, umożliwiających instalację w oddalonych obiektach wyniesionych krotnic KX 30/PCM, które dostarczają szerokiej gamy interfejsów transmisyjnych abonentom kanałów cyfrowych (64 kb/s … 2048 kb/s) i analogowych.

Konwerter współpracuje po stronie stacyjnej z łącznicami i krotnicami systemu STORCZYK poprzez grupowe urządzenie utajniające, stykiem typu G.703 (złącze TRAKT). Możliwa jest także praca bezpośrednio z łącznicą, z ominięciem urządzenia utajniającego (tzw. praca jawna).

Po stronie liniowej konwertery współpracują pomiędzy sobą poprzez kable światłowodowe dwuwłóknowe wielomodowe 62.5/125 µm lub 50/125 µm .

Po podłączeniu kabla światłowodowego, kabla stacyjnego typu SG-2 lub SG-4 do urządzenia współpracującego oraz napięcia zasilającego urządzenie jest gotowe do pracy po czasie nie przekraczającym 1 minuty.

Konwerter KO-2g-01 jest zasilany napięciem 48 V, konwerter KO-2g-02 – napięciem 27 V.

KO-2g-01 (02) wykonany jest w grupie N.7, N.9 i N.11-O-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -30°C do +60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +65°C.

KO-2g-01 i KO-2g-02 są urządzeniami przystosowanym do pracy w ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w trzech położeniach. KO-2g-01 i KO-2g-02 nie mogą być montowane bezpośrednio na pancerzu pojazdu lub ścianie kontenera. Montaż możliwy jest z wykorzystaniem specjalnych elementów amortyzujących dostarczanych przez producenta (opcja).

Pobierz ulotkę: