Produkty

Cechy produktu

RP-111-01

Router pokładowy

rp-111-01_iso.jpg
RP-111-01_back_500.jpg
RP-111-01_front_500.jpg
RP-111-01_ISO_500.gif

Urządzenia RP-111-01 przeznaczone są do wykorzystania jako komponent systemu łączności montowany na armacie baterii wykorzystującej zautomatyzowany system prowadzenia ognia.

Urządzenie posiada interfejsy pozwalające na dołączenie zewnętrznych interfejsów SHDSL oraz VDSL, interfejsów G.703 radiostacji szerokopasmowej R-450C oraz cyfrowego pulpitu łączności AC-16SG, a także zewnętrznego zestawu słuchawkowego lub urządzenia AP-2A. Możliwe jest także dołączenie zewnętrznego komputera sterowania armatą poprzez styk RS-422.

Możliwe jest zasilanie urządzenia w dwóch trybach: zasilanie główne, zasilające całe urządzenie, umożliwiające właściwą pracę urządzenia oraz zasilanie podtrzymujące umożliwiające pozostawanie urządzenia w trybie małego poboru energii, w oczekiwaniu na sygnał wybudzający urządzenie. Urządzenie może rozpocząć właściwą pracę po detekcji:

  • dołączenia aktywnego łącza VDSL (praca w starym trybie pracy armat, pozwalająca na dołączenie armaty, wyposażonej w urządzenie, do starego systemu kierowania ogniem armat);
  • dołączenia aktywnego łącza SHDSL lub aktywnego na łącza G.703 podłączonym do radiostacji szerokopasmowym R-450C (praca w nowym trybie pracy armat, pozwalająca na dołączenie armaty do nowego systemu kierowania ogniem baterii).

Po detekcji warunku przejścia w stan pracy urządzenie podaje zwarciem izolowanych styków przez okres 3 s sygnał do zewnętrznego układu zasilania informujący o potrzebie włączenia zasilania głównego.

W trakcie pracy urządzenie może współpracować z innymi urządzeniami produkcji firmy Transbit Sp. z o.o.:

  • Radiostacja szerokopasmowa R-450C;
  • Cyfrowy pulpit łączności AC-16SG;
  • Aparat AP-2A;
  • Router pokładowy RP-110.

Routery pokładowe RP-111-01 wykonane są w grupie N.13-O-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -30°C do +60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania) wynoszącym od -40°C do +65°C. RP-111-01 jest urządzeniem przystosowanym do pracy w ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w trzech położeniach. RP-111-01 nie może być montowany bezpośrednio na pancerzu pojazdu lub ścianie kontenera. Montaż możliwy jest z wykorzystaniem specjalnych elementów amortyzujących dostarczanych przez producenta.