Produkty

Cechy produktu

RP-110

Router pokładowy

rp-110-05_isoleft.png
RP-110-05_back_600.png
RP-110-05_ISOleft_600.png
RP-110-05_top_600.png
RP-110-05-front_600.png

Urządzenie  RP-110 realizuje funkcję routera  IP oraz komutatora strumieni i szczelin z możliwością wyprowadzenia interfejsów G.703, STANAG 4210, 2- i 1-parowych SHDSL oraz traktów optycznych i interfejsów Ethernet.

Router RP-110 przeznaczony jest do stosowania w zestawach sprzętu przewoźnego (np. aparatowniach polowych) i stacjonarnego wykorzystywanego do budowy sieci IP. Bogata funkcjonalność routera umożliwia tworzenie zaawansowanych konfiguracji sieciowych w oparciu o RP-110.

RP-110  wykonany jest w grupie N.7-UZ-II(A i B) lub N.11-UZ-II(AiB)- w zależności od zamówienia- wg NO-06-A101 i  NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -30°C do +50°C.

RP-110 jest urządzeniem przystosowanym do pracy w ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w trzech położeniach. W przypadku stosowania w pojazdach taktycznych (np.Rosomak) montaż możliwy jest z wykorzystaniem specjalnych elementów amortyzujących dostarczanych przez producenta (opcja).

Wykonanie RP-110-01 spełnia wymagania grupy N.11-O-II(A i B)- w zależności od zamówienia- wg NO-06-A101 i  NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -30°C do +60°C.

Pobierz ulotkę:

Inne wersje:

 
         
 
*autorskie rozwiązanie firmy Transbit, oddające na potrzeby transmisji danych informatycznych dowolną część traktu 34 Mb/s oraz 3 niezależne trakty do 2 Mb/s (w sumie 4 trakty o przepływności 34 Mb/s)