Produkty

Cechy produktu

MK-64/128U-01

Moduł komputerowy

MK-64128U-01_back.jpg

Moduły MK-64/128/U-01 przeznaczone są do montowania wewnątrz urządzeń cyfrowych systemów łączności, posiadających kasetę typu 3U z odpowiednią magistralą.

Moduł komputerowy MK-64/128/U-01 przeznaczony jest do transmisji danych bez korekcji:

  • synchronicznej o szybkości 64 kb/s lub 128 kb/s,
  • asynchronicznej 57,6 kb/s lub 115,2 kb/s.

Moduły MK-64/128/U-01 w stosunku do poprzednich wykonań mają możliwość sygnalizacji jakości linii cyfrowej na linii DCD strony stacyjnej. Po przełączeniu przełącznika nr 4 w sekcji 2 przełączników w stan ON linia DCD w trakcie pracy sygnalizuje spadek jakości linii cyfrowej poprzez zmianę stanu z aktywnego na nieaktywny. Przy stanie przełącznika OFF linia DCD jest na stałe aktywna podczas pracy.

  • Moduły MK-64/128/U-01 są kompatybilne z modułami MK-64/128/U i wszystkie zawarte niżej informacje dotyczące współpracy modułów odnoszą się również do współpracy z modułami MK-64/128/U.
  • MK-64/128/U-01 wyposażony jest w dwa interfejsy: interfejs zgodny ze standardem RS-232C oraz interfejs zgodny z ze standardem V.35.

Moduły komputerowe MK-64/128/U-01 powinny być stosowane do lokalnych połączeń dwóch urządzeń typu DTE pracujących w trybie synchronicznym (lub asynchronicznym), wyposażonych w złącze zgodne ze standardem V.35 lub RS232C, poprzez sieć kablową typu abonenckiego  lub do połączeń przez łącze teletransmisyjne z wykorzystaniem krotnic KX-30/PCM (a także KX-30/PCM/P, KX-30/PCM8, KX-30/PCM/P2).

Para modułów MK-64/128/U-01 połączona jedną fizyczną parą kabla, może tworzyć trakt synchronicznej transmisji danych o szybkości 64 lub 128 kb/s (lub asynchroniczny o szybkości 57,6 kb/s lub 115,2 kb/s). Zmiana szybkości pracy dokonywana jest poprzez ustawienie odpowiedniego przełącznika znajdującego się na płycie czołowej modułu. W przypadku wykorzystania łącza teletransmisyjnego moduły łączone są fizyczną parą kabla z krotnicą KX-30/PCM wyposażoną w pakiet KPC (linia abonencka). Maksymalna długość kabli abonenckich zapewniająca prawidłową pracę moduł-moduł (moduł-krotnica) wynosi ok. L=4 km (przepływność 64 kbit/s) i L=3 km (przepływność 128 kbit/s) (rezystancja pętli nie może przekroczyć 1 kΩ).

Urządzenia MK-64/128/U-01, po zainstalowaniu w kasecie spełniającej odpowiednie wymagania, kwalifikują się do grupy N4-UZ-II-(A i B) wg NO-06-A103 i NO-06-A101 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej), z odstępstwem w zakresie temperatur pracy, temperatur przechowywania oraz zwiększonej wilgotności.

Pobierz ulotkę: