Produkty

Cechy produktu

MK-16BW01, BG-01

Moduły komputerowe

mk-16bw-01.png

Moduły MK-16B przeznaczone są do montowania wewnątrz urządzeń cyfrowych systemów łączności, posiadających kasetę typu 3U z odpowiednią magistralą.

Moduły MK-16BG różnią się od modułów MK-16BW tylko rodzajem złącza magistrali (gniazdo/wtyk), natomiast wykonanie -01 posiada dodatkową możliwość sterowania linią DCD.

MK-16B posiadają możliwość pracy w jednym z dwóch trybów:

  • praca w trybie MK-16A, z kanałem podstawowym o przepływności 16 kb/s;
  • praca w trybie MK-64, z kanałem podstawowym o przepływności 64 kb/s.

Urządzenia MK-16B przeznaczone są do pracy w ruchomych i stacjonarnych obiektach zautomatyzowanych miejsc pracy osób funkcyjnych oraz w obiektach zautomatyzowanych systemów dowodzenia i kierowania, wykorzystujących cyfrowy system łączności STORCZYK. Przy współpracy z krotnicami KX-30A i łącznicami ŁC-240A powinny być stosowane do organizacji polowych i stacjonarnych węzłów łączności oraz stanowisk abonenckich, pełniąc funkcje urządzeń transmisji danych tego systemu. Po stronie stacyjnej MK-16B współpracuje ze środkami informatycznymi poprzez styk V.24 (RS232C).

Urządzenia MK-16B, po zainstalowaniu w kasecie spełniającej odpowiednie wymagania, kwalifikują się do grupy N4-UZ-II-(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej), z odstępstwem w zakresie temperatur pracy i temperatur przechowywania.

MK-16B, pracujące w trybie MK-16A, łączy się stroną liniową do cyfrowych linii abonenckich krotnic systemu STORCZYK (np. KX-30A, KX-30M), natomiast pracujące w trybie MK-64 do krotnic KX-30/PCM, wyposażonych w pakiety stykowe KCA, za pomocą dwuprzewodowej linii kablowej. Jako linia kablowa może być wykorzystywana jedna para wieloparowych kabli abonenckich. Zasięg łączności zależy od parametrów linii.

Moduły umożliwiają wykorzystanie cyfrowego systemu łączności przez pojedyncze komputery osobiste (np. typu IBM-PC), sieci lokalne, systemy wielodostępne lub inne urządzenia informatyczne posiadające styk V.24 (np. faksy OF-38). MK-16B zapewniają automatyczne zestawianie połączeń i transmisję danych w czasie rzeczywistym pomiędzy wyżej przedstawionymi urządzeniami informatycznymi, poprzez cyfrowy system komutacji kanałów, zbudowany z łącznic ŁC-240A i krotnic KX-30A (łącznico-krotnic ŁK-24A).

Pobierz ulotkę: