Produkty

Cechy produktu

BERTEST 2009

Miernik stopy błędów

5b4f5f9a3ccb86a4d341fb52b1dfa3c5fa9e4a23.jpg

Miernik stopy błędów Bertest 2009 przeznaczony jest do stosowania w zestawach sprzętu przewoźnego (np. aparatowniach) i stacjonarnego. Służy do badania jakości systemów telekomunikacyjnych w oparciu o pomiar bitowej stopy błędów BER (ang. Bit Error Rate).

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z dowolnym urządzeniem cyfrowym wyposażonym w styki EUROCOM D/1, STANAG 4210, G.703 lub styk optyczny λ = 1310 nm z kodowaniem bifazowym.

Miernik stopy błędów Bertest 2009 umożliwia:

  • pomiar bitowej stopy błędów;
  • pomiar liczby błędów bitowych;
  • pomiar liczby strat synchronizacji na interfejsach: Eurocom, Stanag, G.703 oraz optycznym;
  • wstrzykiwanie błędów o zadanej stałej stopie (rozkład równomierny);
  • wstrzykiwanie paczek błędów w ilości 10, 100 lub 1000 (z odstępem 100 bitów między błędami) lub błędów pojedynczych.

Urządzenie posiada sygnalizację wizualną stanu pomiarowego i możliwość sterowania przez pulpit użytkownika.

Miernik stopy błędów Bertest 2009 kwalifikuje się do grupy N.1-UZ-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103, w zakresie temperatur pracy wynoszącym od plus 5°C do plus 40°C oraz odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania) wynoszącym od minus 40°C do plus 50°C.

Pobierz ulotkę: