Pod koniec listopada w Ołtarzewie odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemów Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej KNTWRE 2018.

Konferencja ta jest głównym krajowym forum dyskusji i wymiany wiedzy w zakresie szeroko rozumianej walki radioelektronicznej.

W konferencji od lat uczestniczą oprócz przedstawicieli nauki również przedstawiciele MON, Sztabu Generalnego WP, Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, Akademii Wojskowych oraz krajowi i zagraniczni producenci urządzeń i systemów z obszaru rozpoznania i walki radioelektronicznej.

Tematyka konferencji jest jednym z priorytetów Sił Zbrojnych RP, o czym świadczy objęcie jej od 2010 roku patronatem Szefa Sztabu Generalnego WP.

Przedstawiciele firmy Transbit sp. z o.o. wspólnie z przedstawicielami Wojskowego Instytutu Łączności oraz Wojskowej Akademii Technicznej przedstawili szereg prezentacji poruszający m.in. tematykę uodpornień radiostacji szerokopasmowych na zakłócenia celowe, bezpiecznej transmisji głosowej w łączności koalicyjnej, jakości połączeń głosowych szyfrowanych protokołem SCIP.