W dniu 22.02.2018 roku na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się prezentacja prototypów Bezpiecznego Systemu Wymiany Danych (BSWD), będącego wynikiem projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w ramach ścieżki INNOTECH (Innowacyjna Technologia).

System ten opracowany został przez konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Elektroniki – WEL), Transbit Sp. z o.o. oraz Asseco Poland.

Prezentacja dotyczyła możliwości zastosowania komponentów BSWD w środowisku taktycznym.

Opracowane przez Transbit komponenty (prototyp bramki SCIP – VG-30SCIP oraz prototyp terminala SCIP – VT-10SCIP) zostały pogrupowane w trzech segmentach:

  • w segmencie STORCZYK, w którym prezentowano współpracę nowego sprzętu z istniejącym parkiem technologicznym, systemem łączności STORCZYK;
  • w segmencie IP, gdzie przedstawiono możliwości bramy SCIP w zakresie tworzenia stref czerwonych oraz czarnych;
  • w segmencie mobilnym, w którym terminale SCIP zapewniały bezpieczne połączenie głosowe oraz wideo z pojazdem, który poruszał się po terenie Wojskowej Akademii Technicznej, za pomocą radiostacji szerokopasmowej R-450C produkcji firmy Transbit.