Pod koniec czerwca miała miejsce prezentacja będąca efektem realizacji różnego typu prac naukowo-badawczych.

Przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej oraz firmy Transbit Sp. z o.o. (mgr inż. Rafał Polak) zaprezentowali Bezpieczny System Wymiany Danych (BSWD) wykorzystujący perspektywiczne techniki i technologie (tj. SCIP, MPLS) dla zapewnienia bezpiecznego obiegu informacji w środowiskach heterogenicznych.

Komponenty BSWD mogą znaleźć zastosowanie zarówno w istniejących, jak i przyszłościowych systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych realizujących szeroką paletę usług na różnym poziomie bezpieczeństwa przez standardowe interfejsy międzysystemowe.

Więcej na stronie WAT: http://www.wel.wat.edu.pl/?p=11012