W siedzibie Transbit mieliśmy przyjemność przeprowadzić dla naszych Klientów pokaz możliwości wykorzystania linków radiowych w Bezzałogowych Statkach Powietrznych - BSP.
 
Pokaz oprócz części teoretycznej prezentował praktyczne rozwiązania i możliwości modułów wchodzących w skład linka radiowego. Do powyższych celów przygotowane zostały dwa stanowiska symulujące.
 
Pierwsze to naziemne stanowisko kontroli, oparte na zaawansowanym Bazowym Module Radiowym - BMR, przeznaczonym do realizacji łączy radiowych pomiędzy kontrolą naziemną a BSP. Zaprojektowany on został w technologii radia SDR, co pozwala na programową realizację różnych schematów pracy, dostosowanych do wymogów współpracy z wybraną platformą latającą. Zastosowana otwarta architektura programowa umożliwia rozwój systemu łączności wraz z pojawieniem się nowych potrzeb wynikających z rozwoju bazy BSP. Programowy wybór schematu pracy BMR umożliwia zachowanie kompatybilności z wieloma typami platform BSP bez konieczności wymiany sprzętu. BMR może służyć do przesyłania danych różnego typu w kanale o programowo dostosowanej przepływności i współpracuje z systemem antenowym, składającym się z zespołu anten dookólnych i kierunkowych.
 
Drugie stanowisko symulowało zestaw zamontowany na BSP. Zestaw ten oparty został na Samolotowym Module Radiowym SMR, służącym do przesyłania danych różnego typu i przeznaczenia, w tym transmisji wideo, w kanale o programowo dostosowanej przepływności z możliwością zestawienia połączeń dwukierunkowych. SMR współpracuje z odpowiednim zestawem anten na BSP. Zestaw BMR – SMR umożliwia realizację skutecznej łączności do ponad 100 km przy zachowaniu LoS (Line of Sight).
 
Dodatkowo w trakcie pokazu zaprezentowano symulację różnego rodzaju zdarzeń, takich jak np. zakłócenia w torze radiowym, oraz reakcję zestawu, zapewniającą utrzymanie połączenia.