Z myślą o studentach Wojskowej Akademii Technicznej, na Wydziale Elektroniki otworzyliśmy właśnie laboratorium Transbit!

W inauguracji laboratorium i uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli szef Zarządu Dowodzenia i Planowania P6 gen. bryg. Robert Drozd, dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski oraz Prezes Transbit Zbigniew Soporek. Laboratorium wyposażone zostało w nasze autorskie urządzenia, mi. in. system taktycznej łączności pola walki RADION wraz z radiostacją szerokopasmową R-450C.

Dzięki wspólnej edukacyjnej inicjatywie zrealizowanej z WAT, studenci zdobędą wiedzę, jaki sprzęt jest aktualnie wykorzystywany w Siłach Zbrojnych RP, jakie ma możliwości oraz jak go konfigurować. Udostępnione przez nas urządzenia dają bowiem możliwość budowy architektury sieciowej opartej na  połączeniach z wykorzystaniem różnych mediów transmisyjnych (optycznych, elektrycznych i bezprzewodowych).