W dniach 7-10 września odbył się XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2021 w Kielcach. Pawilony narodowe zorganizowało 6 państw: USA, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Ukraina, a swoje stanowiska wystawowe przygotowało 401 wystawców reprezentujących 27 krajów.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to również czas nagród i wyróżnień. Podczas MSPO istnieje możliwość zdobycia nagrody Defender, którą nagradzane są projekty wyróżniające się myślą techniczną, dające niespotykane dotąd możliwości, a także prezentujące wysoki poziom użyteczności oraz korzystne wskaźniki ekonomiczne.

Jednym z nagrodzonych w tym roku projektów był Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM)  – projekt realizowany przez Wydział Elektroniki WAT (lider),
Transbit Sp. z o.o. (konsorcjant) oraz Asseco Poland S.A. (konsorcjant).

Projekt BSKM powstał w wyniku realizacji projektu pt. „Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Transbit sp. z o.o. i Asseco Poland S.A.

Rozwiązanie BSKM oparte jest o standard Secure Communications Interoperability Protocol (SCIP - STANAG 5068) zapewniający zarówno interoperacyjność z wyposażeniem NATO jak i pozwalający na zastosowanie narodowych mechanizmów kryptograficznych do utajnienia transmisji głosu i danych.

1) Terminal SVoIP (VT-10SCIP), który umożliwia realizację zarówno jawnej, jak i niejawnej komunikacji punkt-punkt głosowej oraz multimedialnej,
oparty o technologię VoIP (SIP oraz H.323).

2) Bramka SVoIP (VG-30SCIP) to integrator różnego typu heterogenicznych sieci i systemów przetwarzających dane jawne i niejawne w dowolnej komunikacji.

BSKM nie był oraz nie jest jedynym projektem opartym o STANAG 5068, który realizuje Transbit. Na bazie wieloletnich doświadczeń Transbit wykonał od podstaw zupełnie nowy terminal SCIP – VT-10SCIP-01. Opracowano również nowy rodzaj nośnika dokumentów kryptograficznych – CIK-Z oraz stację dokującą pozwalającą na nagrywanie dokumentów za pomocą standardowych interfejsów dostępnych w komputerach klasy PC. Terminal obsługuje najnowsze elementy wprowadzone do STANAG-5068.
Pozwala na nawiązanie połączenia punkt-punkt pomiędzy użytkownikiem i drugą stroną (terminal, bramka) oraz punkt-wielopunkt również w trybie danych.

Połączenie może być nawiązane w dwóch różnych bezpiecznych trybach pracy:
A) z wykorzystaniem certyfikatów X.509v3 (o profilu zgodnym ze standardem SCIP-233.109)
B) lub z wykorzystaniem kluczy współdzielonych (PPK/PSK) poprzez tagi DS-100-1.

 

 

 

 

Implementacja VT-10SCIP-01 pozwala na spełnienie wymagań Common Criteria EAL4, Extended Package for Voice and Video over IP (VVoIP) oraz collaborative
Protection Profile for Network Devices.

W 2017 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Krypton Polska sp. z o.o. oraz Transbit sp. z o.o. Firmy rozpoczęły wtedy prace w zakresie stworzenia nowoczesnych
bram oraz terminali SCIP/STaCiS dla zastosowań taktycznych pozwalających na ochronę informacji niejawnych do klauzuli TAJNE oraz NATO SECRET.

Nowością w całej rodzinie urządzeń będzie bezpośrednie wsparcie dla różnych trybów radiowych, zarówno ujętych w standardzie STANAG-5068, jak również w dokumentach dodatkowych grupy CIS3 C&IP, zajmującej się standaryzacją SCIP oraz STaCIS. Dodatkowo, część urządzeń będzie wyposażona w interfejsy szeregowe, które będą umożliwiały bezpośrednie podpięcie szyfratorów do radiostacji niewyposażonych w interfejs typu Ethernet.

Prace nad urządzeniami są obecnie w trakcie realizacji, a podczas tegorocznego MSPO na stoiskach obydwu firm przedstawiano wizualizacje urządzeń oraz prezentowano ich szczegółowe parametry techniczne.