Produkty

Cechy produktu

RP-111-01

Router pokładowy

rp-111-01_iso.jpg
RP-111-01_back_500.jpg
RP-111-01_front_500.jpg
RP-111-01_ISO_500.gif

Urządzenia RP-111-01 przeznaczone są do wykorzystania jako komponent systemu łączności montowany na armacie baterii wykorzystującej zautomatyzowany system prowadzenia ognia.

Urządzenie posiada interfejsy pozwalające na dołączenie zewnętrznych interfejsów SHDSL oraz VDSL, interfejsów G.703 radiostacji szerokopasmowej R-450C oraz cyfrowego pulpitu łączności AC-16SG, a także zewnętrznego zestawu słuchawkowego lub urządzenia AP-2A. Możliwe jest także dołączenie zewnętrznego komputera sterowania armatą poprzez styk RS-422.

Możliwe jest zasilanie urządzenia w dwóch trybach: zasilanie główne, zasilające całe urządzenie, umożliwiające właściwą pracę urządzenia oraz zasilanie podtrzymujące umożliwiające pozostawanie urządzenia w trybie małego poboru energii, w oczekiwaniu na sygnał wybudzający urządzenie. Urządzenie może rozpocząć właściwą pracę po detekcji:

  • dołączenia aktywnego łącza VDSL (praca w starym trybie pracy armat, pozwalająca na dołączenie armaty, wyposażonej w urządzenie, do starego systemu kierowania ogniem armat);
  • dołączenia aktywnego łącza SHDSL lub aktywnego na łącza G.703 podłączonym do radiostacji szerokopasmowym R-450C (praca w nowym trybie pracy armat, pozwalająca na dołączenie armaty do nowego systemu kierowania ogniem baterii).

Po detekcji warunku przejścia w stan pracy urządzenie podaje zwarciem izolowanych styków przez okres 3 s sygnał do zewnętrznego układu zasilania informujący o potrzebie włączenia zasilania głównego.

W trakcie pracy urządzenie może współpracować z innymi urządzeniami produkcji firmy Transbit Sp. z o.o.:

  • Radiostacja szerokopasmowa R-450C;
  • Cyfrowy pulpit łączności AC-16SG;
  • Aparat AP-2A;
  • Router pokładowy RP-110.

Routery pokładowe RP-111-01 wykonane są w grupie N.13-O-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -30°C do +60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania) wynoszącym od -40°C do +65°C. RP-111-01 jest urządzeniem przystosowanym do pracy w ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w trzech położeniach. RP-111-01 nie może być montowany bezpośrednio na pancerzu pojazdu lub ścianie kontenera. Montaż możliwy jest z wykorzystaniem specjalnych elementów amortyzujących dostarczanych przez producenta.

 

Parametry techniczne

INTERFEJSY
Interfejs Ethernet elektryczny 10/100Base-T/TX
  Złącze RJF-45
Interfejs Ethernet optyczny 1x100Base-FX
  Złącze ST (lub MFM)
Rodzaj światłowodu Wielodomowy: 50/125 µm lub 62,5/125 µm
Moc nadajnika -18 dBm±4 dB
Czułość odbiornika co najmniej -28 dBm
Przepływność 100 Mb/s
 
Trakty elektryczne 1xG.703 „RADIO"
  Złącze 8D0C13W08SN Souriau
  1x G.703 „SCIP”
Złącze 8D0C13W08SN Souriau
  RS422
Złącze 8D0C11W98SN Souriau
  MTF
Złącze 8D0C11W35PN Souriau
  SHDSL/VDSL
Złącze 8D0C11W98SN Souriau
 
ZASILANIE
Napięcie zasilające +27 VDC (od 19 V do 35 V)
Pobór mocy (w stanie pracy) <15 W
Pobór mocy (w stanie podtrzymania) <2 W
 
INNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary urządzenia (WxSxG) 65x330x265 mm
Masa urządzenia <6 kg
Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna Grupa N.13-O-II (A i B), wg NO-06-A101÷108 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej)
Kompatybilność elektromagnetyczna NO-06-A200 (KRE-02, KCE-02, KCS-01, KCS-06, KCS-07, KCS-08, KRS-02)
Zakres temperatur pracy Od -30°C do +60°C
Zakres temperatur granicznych Od -40°C do +65°C
Odporność na wilgotność 95-98% przy +40°C