Radiostacje rodziny R-450C przeznaczone są do tworzenia bezprzewodowych lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) sieci pakietowych IPv4 (IPv6), wykorzystujących pasmo I (od 225 MHz do 400 MHz).

Radiostacje cechuje wysoka odporność na zakłócenia i niekorzystne zjawiska propagacyjne takie jak odbicia sygnału (wielodrogowość) czy zaniki, dzięki czemu możliwa jest organizacja bezprzewodowych sieci komputerowych pomiędzy obiektami ruchomymi (np. rozpoznawczymi, dowódczo – sztabowymi, czy środkami ogniowymi), jak też sieci dostępowych dużej pojemności wyżej wymienionych obiektów ruchomych do systemu przewodowo – radioliniowego szczebla brygady – dywizji – korpusu. Powyższe cechy umożliwiają wykorzystanie R-450C do tworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej sieciocentrycznych systemów dowodzenia na szczeblu brygady – batalionu – kompanii. Radiostacje należą do najnowszej generacji urządzeń, opartych na technologii SDR i SCR – w których modulacja i sterowanie realizowana jest programowo (Software Defined Radio, Software Control Radio).

Radiostacja umożliwia tworzenie sieci MANET o przepustowości do 8 Mb/s i dystansie do 40 km bezpośredniej łączności.

Radiostacja R-450C może być instalowana w obiektach ruchomych (także opancerzonych), oraz w obiektach pracujących na postoju, np. aparatowniach RWŁC-10/T (z wykorzystaniem masztów wchodzących w skład tej aparatowni do instalacji anten). Do pracy radiostacja R-450C wykorzystuje dwie anteny o charakterystykach w zależności od potrzeb – dookólnych, sektorowych lub kierunkowych. (w przypadku montowania radiostacja w obiektach pracujących wyłącznie na postoju, każdy z w/w obiektów może być wyposażony w jedną antenę o typie zależnym od potrzeb).

Podstawowym zastosowaniem radiostacji R-450C jest tworzenie bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej IPv4 (IPv6) dla potrzeb systemu dowodzenia jednostek szczebla taktycznego (np. brygad), zapewniając zarówno dowiązanie do WŁ SD znajdujących się w ruchu lub na postoju obiektów różnych typów wchodzących w skład tych jednostek, jak też ich wzajemne powiązanie. W tym zastosowaniu radiostacje R-450C-01 mogą być używane w następujący sposób:

  • do organizacji dowiązania obiektów ruchomych do systemu przewodowo – radioliniowego (lub satelitarnego) szczebla brygady – dywizji – korpusu i integracji środków informatycznych tych obiektów z sieciami rozległymi tworzonymi przez systemy wyższych szczebli. W tym przypadku jedna ze współpracujących radiostacji R-450C powinna być zainstalowana w aparatowni RWŁC-10/T, wykorzystywać maszty tej aparatowni i pełnić rolę „stacji dostępowej”, zintegrowanej z siecią rozległą systemu przewodowo – radioliniowego, natomiast pozostałe radiostacje powinny być zainstalowane w obiektach ruchomych i zintegrowane z sieciami lokalnymi tych obiektów, pełniąc rolę „stacji abonenckich”;
  • do organizacji bezprzewodowej sieci lokalnej integrującej zgrupowanie obiektów ruchomych bez powiązania z systemami wyższych szczebli.

Radiostacje R-450C mogą być także stosowane w systemach kontyngentowych i stacjonarnych, zapewniając tworzenie bezprzewodowych sieci IP dalekiego zasięgu oraz dostęp obiektów ruchomych do terminali satelitarnych lub stacjonarnych sieci IP. W tym zastosowaniu ich przewaga nad klasycznymi środkami radiowymi KF/UKF polega na kilkakrotnie większej przepustowości, umożliwiającej uruchomienie usług multimedialnych (np. video konferencje, streaming video, transmisja obrazów z bezpilotowców w czasie rzeczywistym, zdalne interaktywne sterowanie uzbrojeniem itp.).

Radiostacje R-450C-01 mogą pracować z waveformem wielokanałowym (MC?CSMA/CA) umożliwiającym uzyskanie świadomości widmowej otoczenia (algorytm kognitywny) oraz optymalne wykorzystanie przydzielonych częstotliwości. Zastosowanie trybu pracy wielokanałowej zwiększa odporność na zakłócenia zarówno wąsko jak i szerokopasmowe minimalizujący ryzyko utraty danych. Waveform MC-CSMA/CA umożliwia realizację FH, zwiększenie sumarycznej przepustowości sieci oraz zapewnienie QoS ruchu (np. przy transmisji VoIP).

Pobierz ulotkę:

 

Parametry techniczne

 
PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE
Elastyczna rekonfiguracja i adaptacja parametrów systemu do zmian otoczenia i topologii sieci
Automatyczna zmiana stosowanej modulacji i kodowania w zależności od jakości propagacji
Zarządzanie jakością usług (QoS) definiowane przez użytkownika
Platforma do przekazywania różnorodnych usług (połączenia głosowe VoIP, wideokonferencje, Internet, email, itp.)
Współdziałanie z systemami stacjonarnymi
Modularna i otwarta budowa (Software Defined Radio SDR)
Scentralizowane zarządzanie z lokalizacją GPS
Zarządzanie ze strony WWW, lokalnego pulpitu oraz konsoli
 
PARAMETRY
Zakres częstotliwości 225-400 MHz
Ilość numerów fal 176
Rodzaj modulacji OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM)
Szerokość kanału radiowego 1-4 MHz
Max. moc transmitowana 20 W RMS
 
PARAMETRY NADAJNIKA
Moc nadajnika 43±3 dBm
Regulacja mocy nadajnika ręczna:                 -20 … 0 dB (±2 dB)    krok 1 dB
  automatyczna:   -20 … 0 dB (±2 dB)
Stabilność częstotliwości ±5 ppm
Tłumienie emisji niepożądanych ≥60 dBc
Tłumienie harmonicznych ≥60 dBc
 
PARAMETRY ODBIORNIKA
Współczynnik szumów <5 dB
Czułość (BER<1e-6)
  min. -100 dBm/1MHz/BPSK
 
INTERFEJSY
Trakt elektryczny G.703
  Złącze 8D0C13W08SN Souriau
Interfejs Ethernet optyczny 100Base-FX
  Złącze MFM-002RZN lub ST
GPS RS-422/232
  Złącze 8D0C11W35SN Souriau
Diagnostyczny RS-232
 
ZASILANIE
Napięcie zasilające +27 VDC (od 19 V do 35 V)
Pobór mocy <180 W ( nadawanie)
  <60 W (odbiór)
 
INNE PARAMETRY
Wymiary (WxSxG) 130x300x340 mm
Masa urządzenia <20 kg
Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna Grupa N.7-O-II (A i B), N.9, N.11 i N.13-O-II (A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej)
Kompatybilność elektromagnetyczna NO-06-A200 (KRE-02,KCE-02, KCE-03, KRE-03, KRS-02)
Zakres temperatur Od -30ºC do +50ºC
Temperatury graniczne Od-40ºC do +65ºC
Odporność na wilgotność 95-98% przy +40ºC